Siirry pääsisältöön
Integrointi Mepcoon/Sympaan

Kuinka Bezala integroidaan yrityksenne Mepcoon/Sympaan

Maria Tirkkonen avatar
Tekijä: Maria Tirkkonen
Päivitetty yli viikko sitten

Mepcon/Sympan ja Bezalan välillä voidaan automatisoida seuraavat tiedot ja toiminnot:

  • työntekijätietojen päivittäminen Mepcosta/Sympasta Bezalaan (nimi, sähköpostiosoite, hetu, kieli, IBAN, BIC)

  • työntekijöiden oletusten päivittäminen (oletuskustannuspaikat ja -tilit)

  • työntekijöiden hyväksyjien päivittäminen

  • työntekijän Bezala-tunnukset poistetaan työsuhteen päättymistä seuraavana päivänä


Mepcolla/Sympalla ei ole vielä rajapintaa, joten integraatiomme hyödyntää CSV-tiedostoja, jotka siirretään SFTP:n kautta. CSV-tiedoston sarakkeet on lueteltu alla. Sarakkeiden järjestyksellä ei ole väliä, eikä kaikkia sarakkeita tarvita. Sarakkaiden otsikoiden täytyy kuitenkin olla merkkitarkasti samat kuin alla kuvatut.

Pakolliset sarakkeet:

Sarakeotsikko

Kuvaus

Person Number

Henkilön Mepco-/Sympa-ID

User Email

User Name

Valinnaiset sarakkeet:

Sarakeotsikko

Kuvaus

User Language

Voi olla ENGLISH, SWEDISH tai FINNISH; muussa tapauksessa käytetään yrityksen oletuskieltä.

User Role

Voi olla EMPLOYEE, MANAGER, ACCOUNTANT, APPROVER tai MONEY CHECKER; muussa tapauksessa käytetään arvoa EMPLOYEE.

User IBAN

User BIC

User SSN

Default Cost Centers ::: dimensionname

Syötä kukin dimensio omaan sarakkeeseensa. Esimerkiksi: "Default Cost Centers ::: 1004". Dimensio-otsikon täytyy vastata Bezalassa olevaa otsikkoa; muussa tapauksessa jätämme sarakkeen huomiotta. Kustannuspaikan täytyy löytyä jo Bezalasta; muussa tapauksessa jätämme sen huomiotta. Arvon tulee tulee olla kustannuspaikan ulkoinen ID.

User Approvers

Arvona Person Number, pilkulla eroteltuina.

Ts Päättymispv

PP.KK.VVVV

Yhtiönumero

Jos olette konserni, syötä tähän sarakkeeseen työntekijän yritys-ID. Jos olette yksittäinen yritys, voitte jättää sarakkeen huomiotta. Yhtiönumero tulee myös lisätä erikseen Bezalan yritysasetuksiin kohtaan "ulkoinen yritys-ID".

HUOM! Sarakkeen otsikon tulee sisältää ääkköset (Yhtiönumero).

Incomes Register

Lähetetäänkö käyttäjältä tulorekisteriraportteja vai ei. Arvo voi olla YES tai NO. Jos sarake on mukana tiedostossa ja solu on tyhjä, arvoksi oletetaan YES.

Mileage Category

Käyttäjän päivärahaluokka. Arvona luokan nimi, esimerkiksi Finland: Default. Arvoa "None" käyttämällä voidaan tyhjentää käyttäjän takaa tämän sarakkeen tieto. Jos solu on tyhjä, käyttäjälle ei päivitetä sarakkeen arvoa.

Per Diem Category

Käyttäjän kilometrikorvausluokka. Arvona luokan nimi, esimerkiksi Finland: Default. Arvoa "None" käyttämällä voidaan tyhjentää käyttäjän takaa tämän sarakkeen tieto. Jos solu on tyhjä, käyttäjälle ei päivitetä sarakkeen arvoa.


Yhteyden luominen Bezalan ja Mepcon/Sympan välille

Yhdistä Bezala-ympäristönne Mepcoon/Sympaan aktivoimalla integraatio Integraatiot-sivun välilehdeltä "HR- Ja Palkkajärjestelmät". Löydät ohjeet siihen täältä: https://help.bezala.com/fi/articles/140319-hr-integraation-asetukset-mepco-sympa

Mepco-/Sympa-tiedostojen lähettäminen Bezalan palvelimelle

Jos teillä ei ole omaa palvelinta, voitte pyytää Bezala-tuesta oikeudet käyttää Bezalan omaa palvelinta. Luomme teille oman palvelimenne 50 €:n kuukausihintaan.

Tietojen siirron aikataulu
Tiedot noudetaan Mepcosta/Sympasta Bezalaan arkipäivisin (ma-pe) klo 6:30.

Vastasiko tämä kysymykseesi?